Generalforsamling 2020

 

Kære alle sammen,

 

Morskabs-Theatret indkalder hermed alle medlemmer/interesserede til den årlige generalforsamling. 

 

Tid & Sted Søndag den 30. august kl. 14.00, Skydebanevej 9, Aalborg

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 og forslag til budget 2020
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020
 5. Indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  På valg er:
  a)  Ulla Sørensen (modtager genvalg)
  b)  Maja Jensen (modtager genvalg)
 2. c)  valg af 1 eller flere  nye bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

     Valg af revisor og revisorsuppleant

 1.   Evt.

 

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.

Jan Lynge

Troldelunden 6

9381 Sulsted

Mail: lynge0071@gmail.com

 

Medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2020: Kr. 200 for voksne og kr. 100 for medlemmer under 15 år kan indbetale beløbet på kontonr: 7453 2008476, Nordjyske Bank (husk at anføre dit navn) eller betale kontant på generalforsamlingen. Kun betalende medlemmer har stemmeret.

Alle medlemmer skal registrere sig med navn og mail ved  Ulla S. Sørensen. 

 

Mød op og gør din indflydelse gældende! 

 

Der serveres en øl eller vand + kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen