Kære alle sammen,

Morskabs-Theatret indkalder hermed alle medlemmer/interesserede til den årlige generalforsamling.

Tid & Sted mandag den 23.08. 2021 kl. 19.00, Skydebanevej 9, Aalborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2020 og forslag til budget 2021
4. Fastsættelse af kontingent for 2021
5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er:
a) Tanja Muhlig Andreasen (modtager genvalg)
b) Henrik Mogens Pedersen (modtager genvalg)
c) Mette Dall (modtager genvalg)
c) Jan Lynge (modtager genvalg)
d) valg af 1 eller flere nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.
Jan Lynge
Troldelunden 6
9381 Sulsted
Mail: lynge0071@gmail.com

Medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2021: Kr. 200 for voksne og kr. 100 for medlemmer under 15 år kan indbetale beløbet på kontonr: 7453 2008476, Nordjyske Bank (husk at anføre dit navn) eller betale kontant på generalforsamlingen. Kun betalende medlemmer har stemmeret og taleret.
Alle medlemmer skal registrere sig med navn og mail ved Ulla S. Sørensen.

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Der serveres en øl eller vand + kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen